Tin tức

Giúp việc theo giờ thu hút nhân lực hiện nay

Hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn người chưa có việc làm. Chính vì vậy mà nhu cầu tìm kiếm việc làm luôn được nhiều người quan tâm. Hiện nay tại Hà các thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Đây là những nơi cần người phụ giúp công việc […]